Obrazowanie układu mięśniowo - szkieletowego w planowaniu

i terapii fizykalnej

Wykład i warsztaty prof. Hsing-Kuo Wang

Lecture and workshop by Professor Hsing Kuo Wang

Musculoskeletal imaging-assisted orthopedic physical therapy and planning; the upper extremity

Icon

25.08.2023 r.

Icon

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3,

40-659 Katowice


AULA A1

INFORMACJE

Profesor Hsing-Kuo Wang z Institute of Physical Therapy, College of Medicine, National Taiwan University w Taipei, w ramach wykładu i warsztatów, przedstawi aktualny obszar zainteresowań jego zespołu, skupiający się na wykorzystaniu znaczników w ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego oraz analizie biomechanicznej deformacji tkanek w celu ustalenia patogenezy urazów wiązadeł i mięśni.


Wykład bezpłatny i certyfikowany.

Professor Hsing-Kuo Wang from the Institute of Physical Therapy, College of Medicine, National Taiwan University in Taipei, as part of his lecture and workshop, will present the current area of interest of his research team, focusing on the use of tracers in ultrasonography of the musculoskeletal system and biomechanical analysis of tissue deformation to determine the pathogenesis of injuries of ligaments and muscles.


Free and certified lecture.

INFORMATION

PLAN WYDARZENIA

EVENT SCHEDULE

11:00

Wykład pt.: “Obrazowanie układu mięśniowo - szkieletowego w planowaniu i terapii fizykalnej”

Rozpoczęcie warsztatów:

11.40

Obrazowanie ultrasonograficzne

12.00

Diagnostyka obrazowa stożka rotatora i przedziału zewnętrzny łokcia

12.20

Studium przypadków chorobowych

12.40

Przerwa kawowa

13.00

Zajęcia demonstracyjne i praktyka

14.00

Zakończenie

The conclusion of the event

Demonstration and practice

12.40

Coffee break

13.00

14.00

Case studies

12.20

Rotator cuff and lateral elbow

12.00

11.40

Basic of ultrasound

Start of the workshop

Lecture: "Imaging the musculoskeletal system in planning and physical therapy"

11:00

PARTNERZY

PARTNERS

PATRONAT HONOROWY

HONORARY PATRONAGE

Image Image Image
Dziękujemy za zainteresowanie.
Informujemy, że limit miejsc został wyczerpany.

REJESTRACJA

REGISTRATION

Ta strona używa cookie.

Więcej o używaniu i zmianie ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego

w Katowicach

© 2023 - www.akademiagornoslaska.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i miejsca konferencji.

Regulamin