Konferencja hybrydowa
Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy - szanse i wyzwania

Inicjatywa ma na celu podniesienie społecznej świadomości oraz przedstawienie pracodawcom korzyści wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie obejmuje prelekcje, wystąpienia naukowe, doradztwo personalne oraz konsultacje z pracodawcami, które mają na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami znalezienie zatrudnienia.

UDZIAŁ BEZPŁATNY
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Hotel Vienna House Easy, Katowice

27-28 listopada 2023 r.

IconIcon

Wydarzenie obejmuje

TRANSMISJA ONLINE

Link do transmisji online :

Naukowe spojrzenie na rynek pracy:

konferencja przybliży problematykę rynku pracy osób

z niepełnosprawnościami, uwzględniając aspekty psychologiczne, prawne i socjologiczne oraz obszar zarządzania karierą zawodową.

Podniesienie świadomości o potrzebie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami:

zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej znaczenia aktywizacji zawodowej osób

z niepełnosprawnościami.

Wsparcie rozwoju zawodowego: pomoc osobom

z niepełnosprawnościami

w rozwijaniu kompetencji wymaganych na dzisiejszym rynku pracy.

WYKŁADY

DEBATY

WARSZTATY

Budowanie relacji między pracodawcami i pracownikami: spotkania

w formie hybrydowej, które umożliwią bezpośrednią komunikację między pracodawcami, osobami

z niepełnosprawnymi oraz organizacjami wsparcia na rynku pracy.

Image

STREFA PRACODAWCY

Image

27 listopada - poniedziałek

Harmonogram Konferencji

09:00

10:00

12:10

13:00

14:00

Rejestracja kandydatów

Sesja naukowa

Panel dyskusyjny „Instytucjonalne i społeczne wsparcie osób niepełnosprawnych

na rynku pracy" - prowadząca: Beata Drzazga, Dziekan ds. rozwoju Wydziału Medycznego, Akademia Górnośląska

Zakończenie konferencji

Poczęstunek

Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny „Organizacyjno-prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych - wyzwania rynku pracy" - prowadząca: Agnieszka Szymczyk, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

12:30

11:40


10:00

09:00

10:10

13:15

14:00

14:45

Rejestracja kandydatów

Panel dyskusyjny „Kompetencje bez barier" - prowadzący: Sebastian Matyniak, Prezes Brainstorm

„Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu społecznym i zawodowym”

Panel dyskusyjny „Inkluzywny rynek pracy - różnorodność społeczna" - prowadząca: Natalia Nowak-Trojnar, Kierowniczka Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Sesja otwarcia

Otwarcie konferencji:


dr Marta Adamczyk, Rektor Akademii Górnośląskiej

Poczęstunek

Panel dyskusyjny „Komunikacja bez barier" -

prowadząca: dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Harmonogram Warsztatów

28 listopada - wtorek


STACJONARNE

10.00 - 10.45 Jak stworzyć interesujące CV

11.00 - 11.45 Zasady dobrej i skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej

ONLINE

12.00 - 12.45 Jak stworzyć interesujące CV13.00 - 13.45 Zasady dobrej i skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej


28 listopada - wtorek

11:20

Przerwa kawowa

dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UŁa

prof. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski w Katowicach

„Powrót do pracy osób niepełnosprawnych”

Krzysztof Czechowski

Koordynator ds. dostępności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Paneliści
Paneliści
Paneliści
Paneliści
Paneliści

mgr Ewa Bensz-Smagała

Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach

„Talenty neuroróżnorodności - osoby w spektrum autyzmu w środowisku pracy”


10:15

Barbara Przybysz

Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach

„Osoby niepełnosprawne a otwarty rynek pracy - trudności i bariery - studium przypadku"

10:30

10:45

dr Joanna Soworka-Wojniak

„Bariery w aktywności zawodowej kobiet z niepełnosprawnością ruchową, po urazie rdzenia kręgowego"

11:00

dr Michał Dudek, mgr Małgorzata Rutowska

Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach

„Podróże biznesowe dla każdego- udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami na lotniskach i w samolotach"

11:15

dr Elżbieta Stolarska-Szeląg, mgr Kinga Jarząbek

Politechnika Świętokrzyska

„Edukacja a potencjał zarobkowy i dyskryminacja ekonomiczna osób z niepełnosprawnością"

11:30

dr hab. Joanna Błach, prof. UE dr Maria Gorczyńska, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

„Projektowanie uniwersalne w procesie kształcenia na studiach wyższych"

dr inż. Monika Kosowska-Golachowska, mgr Anita Nowakowska

Politechnika Częstochowska

„Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną"

11:45

12:00

Anna Bieganowska-Skóra

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

„Wizerunek społeczny, łańcuch dostępności, modele niepełnosprawności: szanse i/czy zagrożenia zatrudniania osób z niepełnosprawnością"

Dołącz
Dołącz

Prelegenci

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Autor 3 książek i ponad 80 artykułów z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego oraz językoznawstwa stosowanego, koordynator krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym w ramach V Programu Ramowego UE, twórca szkoły badawczej opisu języka zorientowanego obiektowo stosowanego w opracowaniach modułów tłumaczenia automatycznego.

W 1974 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim, w którym pełnił funkcje m.in. dziekana wydziału filologicznego (1996-2002), dyrektora instytutu filologii romańskiej (2002-2005), dyrektora instytutu języków romańskich i translatoryki oraz kierownika zakładu językoznawstwa stosowanego i translatoryki oraz funkcję prorektora (2002-2005 i 2005-2008) i rektora (2008-2012 i 2012-2016).W środowisku akademickim pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2008–2012), przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) (2012–2016), członka Zarządu European University Association (2015–2019), wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki I Szkolnictwa Wyższego (2018–2022), członka Komisji ds. Etyki w Nauce przy PAN, (2018–2022).

Aktualnie jest rzecznikiem KRASP, przewodniczącym Zespołu Bolońskiego KRASP, Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), przewodniczącym Rady Stacji Naukowej PAN w Paryżu.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Société Linguistique de Paris, Cognitive Science Society, Euroscience, European Philosophy of Science Association, and American Association for the Advancement of Science.Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2014) i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (2018).

Za działalność i osiągnięcia uhonorowany m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Orderem Kawalera Palm Akademickich (Francja, 2006), Orderem Kawalera Legii Honorowej (Francja, 2014), Medalem Oficera Orderu Leopolda (Belgia, 2016), Medalem 50-Lecia Uniwersytetu Śląskiego (2018).W 2019 roku został wyróżniony przez Uniwersytet Śląski nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych

Image

dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UŁa

Ceniony członek społeczności medycznej i społecznej. Pełniła funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego oraz Przewodniczącej Rady ds. Wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia. Dodatkowo, była Członkiem Rady Senioralnej Przy Ministrze, Rodzinnej i Polityki Społecznej oraz Członkiem Zespołu Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta. Jej wkład w dziedzinie medycyny i zdrowia publicznego jest nieoceniony. Obecnie wykłada na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, jako profesor UŁa, przynosząc swoją wiedzę i doświadczenie na kolejną uczelnię.

Image

Krzysztof Czechowski

Od początku swojej kariery zawodowej związany z tematyką niepełnosprawności. Rzecznik Praw Pacjenta, Z-ca Przewodniczącego Zespołu ds. dostępności ochrony zdrowia dla pacjentów z niepełnosprawnościami, Koordynator ds. dostępności ZUS, Redaktor naczelny kwartalnika "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania" PFRON. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Image

Prowadzący Panele

Sebastian Matyniak

Prezes Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o. W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean. Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus. Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach. Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

Image

Natalia Nowak-Trojnar

Kierowniczka Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery Akademii Górnośląskiej. Specjalistka ds. rozwoju kompetencji, posiadająca doświadczenie pracy w sektorze szkolnictwa wyższego, samorządzie, organizacjach o charakterze komercyjnym. Trenerka i wykładowczyni.

Z wykształcenia socjolożka.

Image

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE

Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, socjolog, specjalista public relations, profesor w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. W latach od 2004 - 2018 współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich. Aktualne badania naukowe koncertują się na zagadnieniu tożsamości wizualnej miast i regionów oraz komunikowania w społeczeństwie cyfrowym. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. Autorka ponad 160 publikacji naukowych i podręczników z zakresu konfliktu społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także artykuły publicystyczne dotyczące komunikowania. Od 10 lat nagrywa wykłady dotyczące twórczości artystów i artystek plastyków w Radio Katowice. W latach 1995 – 2006 aktywnie współuczestniczyła w budowaniu środowiska specjalistów PR w województwie śląskim działając w Polskim Stowarzyszeniu PR. Dzisiaj jest członkiem honorowym tego Stowarzyszenia.

Image

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo–Handlowej w Gliwicach, Wiceprezes Sądu Arbitrażowego,

z wykształcenia i zamiłowania prawnik. Specjalizująca się w dziedzinie prawa rodzinnego i prawa cywilnego. Posiada ogromne doświadczenie z zakresu diagnozowania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w licznych sympozjach, szkoleniach, warsztatach. Od lat współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami na rynku lokalnym. Dąży do tego, aby tworzyć miejsca sprzyjające dobrym kontaktom między firmami oraz nawiązywaniu długofalowych relacji między nimi.

Image

Agnieszka Szymczyk

Beata Drzazga

Dziekan Wydziału Medycznego Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, przedsiębiorca, twórca, właściciel i prezes wielu firm w Polsce i za granicą, ekspert w zarządzaniu, ceniona prelegentka na konferencjach ekonomicznych i medycznych, autorka tekstów biznesowych dla przedsiębiorców, inspiruje i doradza innym w prowadzeniu biznesu, zajmuje się także działalnością charytatywną, filantrop, współautorka prac naukowych z dziedziny ochrony zdrowia.

Image


Artykuły prezentowane w trakcie konferencji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (100 pkt). Podstawą kwalifikacji artykułu do publikacji jest pozytywna recenzja i decyzja Rady Naukowej Konferencji.

Wymogi edytorskie

Strefa Naukowa

  1. Dodatkowe informacje:
  2. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona.
  3. Zgłoszenia do udziału czynnego w konferencji przyjmowane są do dnia 15 listopada 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.
  4. Wystąpienia prelegentów są możliwe tylko w formie stacjonarnej.
  5. Rejestrację należy wykonać poprzez formularz rejestracyjny https://forms.office.com/e/ZYpyjq4wS6
  6. Zgłoszone artykuły po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uczelni (100 punktów).
  7. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru referatów przeznaczonych do prezentacji w trakcie konferencji.
  8. Warunkiem opublikowania artykułu jest przygotowanie go zgodnie z wymaganiami edytorskimi oraz uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej.
  9. Artykuły należy przesłać na adres dedykowany Konferencji kbb@akademiagornoslaska.pl
  10. Akademia Górnośląska zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.

Koszty udziału w konferencji:

· udział w konferencji jest bezpłatny

· publikacja artykułów jest bezpłatna

· koszty dojazdu i noclegu pokrywają uczestnicy

Termin nadsyłania abstraktów: 15 listopada 2023 r. Termin nadsyłania artykułów: 29 grudnia 2023 r.

Zakres tematyczny konferencji:

· Społeczny wymiar zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

· Wsparcie psychologiczne i motywacja w procesie zatrudnienia

· Aspekty prawne zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

· Narzędzie employer branding w kulturze włączającej

· Inkluzywność i różnorodność w organizacji

· Dostępność w organizacji

· Wpływ cyfryzacji na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami

· CSR a aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Komitet Organizacyjny


dr Marta Adamczyk - przewodnicząca

Katarzyna Boduch - Koordynator ds. projektów akademickich i CSR

Małgorzata Rutowska - Koordynator ds. projektów akademickich i CSR


Kontakt

tel.: 32 35 70 515

e-mail: kbb@akademiagornoslaska.pl

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Ryszard Barcik

prof. dr hab. Henryk Bieniok

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

prof. dr hab. Maria Michałowska

prof. dr hab. Adam Peszko

prof. dr hab. Jan Pyka

prof. dr hab. Jerzy Rokita

dr hab. Krzysztof Szaflarski prof. AG

dr Marta Adamczyk

dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG

dr Grzegorz Jankowski

Strefa pracodawcy

Dołącz do spotkania
Więcej informacji

Konsultant / Konsultantka Contact Center

(połączenia przychodzące)

Rolą Konsultanta/Konsultantki jest codzienna obsługa klientów przy jednoczesnym oferowanie produktów i rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb.Godziny konsultacji: 12:00 – 12:30


Data konsultacji: 27 listopada 2023

mBank

Dołącz do spotkania
Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. obsługi oddziałów zagranicznych (umowa na zastępstwo)

W tej roli będziesz odpowiadać za obsługę wniosków klientów o otwarcie rachunków, dokumentacji oraz wniosków posprzedażowych oraz wyjątków płatniczych.Godziny konsultacji: 12:00 – 12:30


mBank

Dołącz do spotkania
Więcej informacji

Młodszy specjalista / Młodsza specjalistka ds. reklamacji

W tej roli będziesz odpowiadać za analizowanie reklamacji zgłoszonych przez Klientów, przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na te zgłoszenia.Godziny konsultacji: 12:30 – 13:00


mBank

Współorganizatorzy Konferencji

Image Image Image

Patroni

Image

Patronat honorowy

Image Image Image

Patronat medialny

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Ta strona używa cookie.

Więcej o używaniu i zmianie ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.

Akademia Górnośląska w Katowicach © 2023 - www.akademiagornoslaska.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i miejsca konferencji.

REGULAMIN