NEURORÓŻNORODNI

Kontakt: 32 35 70 515

Piątek-sobota

21-22 kwietnia 2023 r.

REJESTRACJA

Kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy na temat Autyzmu. Akademia Górnośląska
w Katowicach zaprasza na konferencję poświęconą problemom i potrzebom dzieci autystycznych oraz ich rodzin.
W programie: ciekawe wykłady z udziałem specjalistów oraz panele dyskusyjne.


Autyzm jest najczęściej występującym całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Objawia się trudnościami
w porozumiewaniu się i kontaktach społecznych, rozumieniu zachowań innych osób, postrzeganiu świata. Osoby
z autyzmem i ich najbliżsi na co dzień bardzo często spotykają się z brakiem akceptacji czy nawet odrzuceniem. Dlatego tak ważne jest pokazanie otwartości na nich poprzez m.in. aktywne działania edukacyjne, pomagające zrozumieć
to zaburzenie rozwoju.


W tym roku porozmawiamy na temat procesu edukacji dzieci w spektrum autyzmu.


KONFERENCJA CERTYFIKOWANA W TRYBIE ONLINE

OPŁATA ZA UDZIAŁ: 90 ZŁ

ZNIŻKA DLA STUDENTÓW AG: 45 ZŁ

Wpłatę prosimy dokonać na konto Akademii Górnośląskiej w Katowicach:

82 1050 1214 1000 0090 8200 0671

Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię uczestnika, KONFERENCJA "NEURORÓŻNORODNI".


TERMIN PŁATNOŚCI: do 20 kwietnia 2023 r.

W wypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, prosimy o informację do 17 kwietnia 2023 r.


O KONFERENCJI

CENA DOTYCZY CAŁOŚCI KONFERENCJI

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

PRELEGENCI

Ewa Bensz-Smagała

Psycholog dziecięcy, terapeuta, wykładowca akademicki. Swoją pracę poświęca głównie terapii dzieci i młodzieży, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym. Jest diagnostą autyzmu ADOS-2, prowadzi Szkołę Efektywnej Nauki Lucky Mind. Redaktor poradników dla rodziców, prowadzi bloga poświęconego nauce i pracy z dziećmi. Oprócz pracy terapeutycznej sporo czasu poświęca na naukę siebie i innych - jest trenerem technik pamięciowych.

Barbara Olszewska

Pedagog specjalny, licencjonowany superwizor PLTB, certyfikowany terapeuta behawioralny, nauczyciel wspomagający kształcenie integracyjne oraz tyflopedagog. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje zawodowo z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z ukierunkowaniem na pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Pracownik Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach, gdzie prowadzi terapie indywidualną, grupową – trening umiejętności społecznych, konsultacje oraz przeprowadza diagnozy funkcjonalne dzieci.

Prof. Marek Kaczmarzyk

Biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia oraz podręczników i programów szkolnych. Specjalista w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania.

Olga Ptak

Terapeutka, pedagożka, założycielka i prezeska Fundacji „Kto ukradł jutro?”; Absolwentka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej z rewalidacją, integracji sensorycznej z diagnozą i terapią dzieci, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera oraz logopedii. Autorka kilku książek. Jej hobby to kryminalistyka – ukończyła 12 certyfikowanych kursów w Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej w Gdańsku. Uwielbia komiksy paragrafowe, dedukcyjne planszówki detektywistyczne
i interaktywne gry książkowe z zagadkami logicznymi.

Sabina Kubica

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” i Liceum Ogólnokształcącego "Nasza Szkoła".. Ukończyła pedagogikę opiekuńczą, oligofrenopedagogikę, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w Akademii Górnośląskiej w Katowicach
oraz I i II stopień kursu terapii biofeedback.

Od zawsze zawodowo związana z edukacją, od kilku lat z edukacją niepubliczną, gdzie odnalazła swoje miejsce poznając dzieci w spektrum. Propagatorka idei budzącej się szkoły i najnowszych trendów edukacyjnych. Wraz z gronem pedagogicznym tworzy szkołę przyjazną Asom.

Prywatnie miłośniczka czekolady, podróży i kotów.

dr Sara Kuźnik

Doktor nauk społecznych, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, familiolog, pedagog opiekuńczy, opiekuńczo-wychowawczy, resocjalizacyjny, trener umiejętności społecznych, biegła sądowa, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Obecnie pedagog specjalny oraz nauczyciel współorganizujący kształcenie w szkole podstawowej, terapeuta osób w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualna, biegła sądowa
z zakresu posiadanych kwalifikacji dla polskich sądów i prokuratur.

Joanna Węglarz

Dyrektor NPND Studio Psychologiczne, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, wykładowca akademicki, ekspert w obszarze TUS, autorka czterech książek oraz pomocy do terapii w ramach sklepu PomoceTUS. Tworzy programy szkoleniowe i terapeutyczne, jako ekspert bywa często zapraszana do mediów oraz na liczne konferencje, wraz ze swoim zespołem od 7 lat szkoli nauczycieli w całej Polsce.

Magdalena Wydra

Pedagog specjalny, licencjonowany terapeuta PLTB, nauczyciel i wychowawca w przedszkolu specjalnym, wicedyrektor Niebieskiego Punktu Przedszkolnego o profilu behawioralnym „Niebieskie Przedszkole”, terapeuta w Centrum Terapii Behawioralnej, gdzie prowadzi terapię indywidualną, punkt konsultacyjny oraz trening umiejętności społecznych. Współtwórca artykułów w czasopiśmie „Terapia Specjalna”. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Na co dzień pracuje z małymi dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ukierunkowaniem na pracę
z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

Izabela Suchta

Pedagożka zdrowia, socjoterapeutka, edukatorka seksualna, absolwentka seksuologii klinicznej. Od kilkunastu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi rozwijającymi się w spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Autorka licznych szkoleń, wykładowczyni akademicka, promotorka rzetelnej edukacji seksualnej. W założonym przez siebie gabinecie zajmuje się również psychoedukacją seksuologiczną, która adresowana jest do osób w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów.

Urszula Rogalska

Pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, pedagog specjalny, doradca zawodowy, diagnosta pedagogiczny. Jej pasją jest rozwój człowieka od narodzin do dorosłości, którą rozwija na szczeblu poszczególnych kwalifikacji. Praca z dziećmi i młodzieżą z autyzmem oraz doświadczenia osobiste umożliwiają jej ciągłe pogłębianie tematyki współpracy terapeuty z domem rodzinnym. Swoją wiedzą dzieli się na uczelniach wyższych, podczas pracy gabinetowej, a także redagując poradniki z zakresu szeroko pojętego parentingu.

PROGRAM WYDARZENIA

14:30 - 14:40

14:40 - 15:40

Rozpoczęcie

„Nigdy nie uczę moich uczniów. Ja tylko staram się zapewnić im warunki, w których mogą się uczyć” A. Einstein" Sabina Kubica

9:00 - 9:15

„Trening umiejętności społecznych " Barbara Olszewska

9:20 - 10:20

10:30 - 12:00

„Neurorozwojowe zmiany w sprawności mechanizmów lustrzanych. Nastolatek na granicy normy" dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ

„Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole masowej" dr Sara Kuźnik

21 kwietnia

22 kwietnia

Rozpoczęcie

12:10 - 13:40

„Edukacja seksualna osób w spektrum autyzmu- wybór czy konieczność?" Izabela Suchta

15:25 - 16:25

Do zdiagnozowania autyzmu niezbędne jest badanie neuropsychologiczne. Zespół złożony z psychiatry, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego wykonuje badania i stawia diagnozę z uwzględnieniem współtowarzyszących zaburzeń poznawczych, takich jak niepełnosprawność intelektualna. Za najbardziej precyzyjne narzędzie, nazywane „złotym standardem diagnozy autyzmu” uchodzi ADOS-2. Jednak co dalej? Jak pracować z autystycznym pacjentem? Sensoryka, zainteresowania, sposób postrzegania
i przetwarzania rzeczywistości przez mózg to parametry, których określenie jest niezbędne do rozpoczęcia efektywnej terapii.

„Triada terapeutyczna a triada diagnostyczna, czyli co powinniśmy ustalić przed rozpoczęciem terapii osoby w spektrum" Olga Ptak

16:35 - 17:35

Zakończenie

17:35 - 17:45

Czym są umiejętności społeczne? Kiedy, gdzie i jak je rozwijać? Czy umiejętności społecznych możemy uczyć na zajęciach indywidualnych czy tylko na zajęciach grupowych? Czy każde zajęcia grupowe to trening umiejętności społecznych? Co to jest TUS? Jak uczyć, aby dzieci odniosły sukces?

Przedstawienie sylwetki ucznia w spektrum autyzmu w szkole masowej. Omówienie jego trudności i specjalnych potrzeb edukacyjnych. Trafne dopasowanie dostosowań edukacyjnych. Systemy motywacyjne możliwe do zastosowania w placówce. Współpraca z innymi specjalistami oraz nauczycielami. Oczekiwania i częste prośby rodziców. Systematyczna i skuteczna współpraca z rodzicami i opiekunami.

19:00 - 19:10

Zakończenie

Jak powiedział Albert Einstein: „Nigdy nie uczę moich uczniów. Ja tylko staram się zapewnić im warunki, w których mogą się uczyć”. Podczas prelekcji opowiem, w jaki sposób staramy się zapewnić właśnie takie warunki do nauki w Naszej Szkole, a także o tym,
z jakiego powodu nasi uczniowie lubią chodzić do szkoły i dlaczego to takie ważne dla każdej ze stron.

Silna przebudowa neurorozwojowa powoduje na różnych etapach naszego życia znaczne zmiany w zakresie sprawności biologicznych mechanizmów empatii emocjonalnej. Szczególny jest pod tym względem etap adolescencji. Analiza emocjonalnego funkcjonowania nastolatków może być punktem wyjścia do dyskusji na temat wyznaczania społecznych norm w tym zakresie.

15:50 - 16:50

„Praca z rodziną dziecka – jako istotnie ważny aspekt pracy terapeuty - współpraca z domem rodzinnym. Relacje terapeuta-rodzic" Urszula Rogalska

17:00 - 18:00

„Rozwijanie umiejętności społecznych u małych dzieci przez zabawę" Joanna Węglarz

Prelekcja skupi się na praktycznych aspektach rozwijania umiejętności społecznych poprzez zabawę – porozmawiamy o tym, w jaki sposób nawiązać relacje z małym dzieckiem z podejrzeniem lub rozpoznaniem spektrum autyzmu oraz jak rozwijać interakcję, umiejętności komunikacyjne i elastyczność.

Czyli, w jaki sposób wspierać rozwój w obszarach, w których osoby w spektrum autyzmu mają najwięcej problemów? Podczas wykładu podane zostaną inspiracje i pomysły jak zachęcać dziecko do współpracy i wspierać jego rozwój.

Rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest kluczowym elementem terapii. Od czego zacząć naukę komunikacji? Jak dostosować środowisko terapeutyczne? Jak powinien być przygotowany terapeuta? Czego uczyć, by nauczyć komunikacji? Jakie nauczanie komunikacji przyniesie najwięcej korzyści? Jak uczyć dziecko komunikacji w naturalnym środowisku?

18:10 - 19:00

„Rozwijanie komunikacji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Magdalena Wydra

O edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnościami oraz rozwijających się w spektrum autyzmu nie mówi się praktycznie wcale. Tak jak i o samej seksualności tej niemałej przecież części populacji. Gdy temat się pojawia, to zazwyczaj w charakterze problemów, dysfunkcji czy zagrożeń. A przecież wystarczy zaakceptować fakt, że każdy jest seksualny, każdy ma prawo do wiedzy w tym obszarze, każdy może przejawiać zachowania seksualne. Potrzeba tak niewiele- rzetelna, dostosowana do wieku i poziomu rozwoju edukacja seksualna od podstaw, akceptacja dla przejawów seksualności, wsparcie, jeśli jest potrzebne. Dyskusja o edukacji seksualnej osób
w spektrum autyzmu niech będzie pierwszym krokiem na drodze do jej realizacji!

13:45 - 15:20

„Zaburzenia centralnej koherencji - czyli nie widzę lasu" Ewa Bensz-Smagała

Rodzic kontra diagnoza. Zanim jeszcze diagnoza się pojawi jest codzienność, która przy dziecku ze spektrum bywa różnorodna. Gdy pojawia się diagnoza pojawia się wiele emocji i myśli towarzyszące rodzicom. Następnie pojawiają się wymagania, oczekiwania, zalecenia, z którymi nie zawsze rodzic umie sobie poradzić. Jak terapeuta dziecka z autyzmem może wzmacniać całą rodziną? O tym i o innych ważnych kwestiach związanych z pracą z rodziną dziecka opowiem podczas swojego wystąpienia.

Trudność w uchwyceniu kontekstu, rzeczowość, precyzja a czasem - drobiazgowość. Cechy, które mogą być przydatne w wielu różnych obszarach zawodowych, w codziennej nauce mogą stać się prawdziwą barierą. Zaburzenia centralnej koherencji to trudność w dostrzeżeniu całości, wyciągania ogólnych wniosków. W przypadku zadań szkolnych często pojawiają się trudności związane
z poszukiwaniem ogólnego sensu, wyciąganiem wniosków. Jak zatem stawiać wymagania edukacyjne, wykorzystując potencjał dziecka? O przykładach i sposobach pracy z dzieckiem w spektrum porozmawiamy podczas prelekcji.

13:40 - 14:00

Przerwa

KOMITET ORGANIZACYJNY

Ewa Bensz-Smagała


Psycholog dziecięcy, terapeuta, wykładowca akademicki. Swoją pracę poświęca głównie terapii dzieci i młodzieży, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym. Jest diagnostą autyzmu ADOS-2, prowadzi Szkołę Efektywnej Nauki Lucky Mind. Redaktor poradników dla rodziców, prowadzi bloga poświęconego nauce i pracy z dziećmi. Oprócz pracy terapeutycznej sporo czasu poświęca na naukę siebie i innych - jest trenerem technik pamięciowych.

Alicja Grzenik


Studentka czwartego roku psychologii (specjalizacja - psychologia kliniczna). Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Psychologii Akademii Górnośląskiej, gdzie podejmuje działania mające na celu pozyskanie partnerów merytorycznych Koła, współorganizuje konferencje
i wydarzenia mające na celu popularyzację nauki. Prelegentka licznych wydarzeń popularno-naukowych
z obszaru psychologii. Prowadzi zajęcia z efektywnej nauki
i kreatywności dla dzieci.

OPŁATY

KONFERENCJA CERTYFIKOWANA W TRYBIE ONLINE

OPŁATA ZA UDZIAŁ: 90 ZŁ

ZNIŻKA DLA STUDENTÓW AG: 45 ZŁ
Wpłatę prosimy dokonać na konto Akademii Górnośląskiej w Katowicach:

82 1050 1214 1000 0090 8200 0671

Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię uczestnika, KONFERENCJA "NEURORÓŻNORODNI".


TERMIN PŁATNOŚCI: do 20 kwietnia 2023 r.

W wypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu,

prosimy o informację do 17 kwietnia 2023 r.

CENA DOTYCZY CAŁOŚCI KONFERENCJI

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

KONFERENCJA CERTYFIKOWANA W TRYBIE ONLINE

OPŁATA ZA UDZIAŁ: 90 ZŁ

ZNIŻKA DLA STUDENTÓW AG: 45 ZŁ

CENA DOTYCZY CAŁOŚCI KONFERENCJI

Wpłatę prosimy dokonać na konto Akademii Górnośląskiej w Katowicach:

82 1050 1214 1000 0090 8200 0671

Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię uczestnika, KONFERENCJA "NEURORÓŻNORODNI".

TERMIN PŁATNOŚCI: do 20 kwietnia 2023 r.

W wypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, prosimy o informację do 17 kwietnia 2023 r.
Zgoda niepełnoletni

DARMOWY EBOOK

Zapraszamy do zapoznania się ebookiem

Jak wspierać w nauce dzieci w spektrum autyzmu?

ZOBACZ TU

Ta strona używa cookie.

Więcej o używaniu i zmianie ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego

w Katowicach

© 2022 - www.akademiagornoslaska.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i miejsca konferencji.

Regulamin