Katowice

Akademia Górnośląska

Sprawdź lokalizację

19 listopada 2022

Program poniżej

10 prelegentów

w tym prelegenci
z Niemiec

Tytuł konferencji:
Nauka i praktyka w służbie chorym.
Współczesne trendy w leczeniu zaburzeń neurorozwojowych.

Organizatorzy

Akademia Górnośląska w Katowicach

Fundacja Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute


Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty. Konferencja odbywa się w języku polskim.


CELEM KONFERENCJI JEST:


• wymiana profesjonalnych doświadczeń z różnorodnych dziedzin (medycyna, fizjoterapia, komunikacja, inżynieria) składających się na holistyczny obraz leczenia dzieci i młodzieży z rozwojowymi zaburzeniami neuro-motorycznymi,

• przegląd wiedzy w specjalistycznym gronie lekarzy, terapeutów, inżynierów oraz przedstawicieli innych stowarzyszonych dziedzin,

• wypracowanie systemowych rozwiązań, które są w stanie zapewnić dzieciom z zaburzeniami neuro-motorycznymi doświadczanie indywidualnie dostępnej
pełni życia.Partnerzy

Ramowy program konferencji

Sobota 19.11.2022

Sesja medyczno-terapeutyczna


Przerwa kawowa

11.45-12.05


14.20-15.20

Lunch

Otwarcie konferencji

Wystąpienie doc. dr Krzysztof Gieremek i dr Aneta Skworc. Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego, Katowice

9.15-9.4509.45-10.45

Warsztaty

Statyczna i/lub dynamiczna pionizacja w terapii neurorozwojowej - mgr Adam Kołakowski, mgr Dariusz Ratajczyk, EO-funktion, Złotów

10.45-11.45

Aktywna terapia. Nowe podejście, nowe technologie, nowe możliwości - mgr Dominik Jonas, Active Therapy, Zakopane

12.05-13.05

Współczesne standardy w procesie badania pacjenta pediatrycznego – dobór optymalnych ortez - Pavlo Severynenko, mistrz ortotyki, mgr Martyna Haron, Ortokoncept, sp. z o.o., Wrocław

13.05-14.05

Chce nam się żyć – nasze doświadczenia w wychowywaniu niepełnosprawnej córki Mai. Karolina Florek, rodzic dziecka z niepełnosprawnością

14.05-14.20

Wystąpienie gościnne

„Możliwości wykorzystania siłowni pod chmurką jako narzędzia do samodzielnej fizjoterapii – podsumowanie projektu” dr n. o zdr. Szymon Wyszyński, Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji "Ku Zdrowiu" z siedzibą w Zendku

OSESEC–System obiektywnego badania i wsparcia wczesnego rozwoju we wczesnym dzieciństwie - dr hab Andrzej Myśliwiec, Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, AWF Katowice.


Sesja medyczno-fizjoterapeutyczna

Wykorzystanie siłowni pod chmurką jako narzędzia do samodzielnej fizjoterapii pacjentów – zastosowanie praktyczne - dr n. o zdrowiu Szymon Wyszyński, mgr Michał Dymarski, Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku Zdrowiu"

15.20-15.45


Przerwa

16.20-16.45

15.20-16.20


15.45-16.10


Taktyka postępowania ortopedycznego w leczeniu biodra u pacjentów z mpd w oparciu o doświadczenia własne - prof. dr hab. Sławomir Snela, Uniwersytet Rzeszowski, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, dr Michał Czerwiec, Centrum Medyczne Med-Partner, dr Paweł Bilski Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne OrtoUSG.


16.45-17.10

Komplementarność metod neurochirurgicznych i fizjoterapeutycznych w zmaganiach ze spastycznością - dr Jerzy Luszawski, Klinika Neurochirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice
Własne doświadczenia w interdyscyplinarnym planowaniu procesu leczenia dzieci z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego - prof. dr hab. Sławomir Snela, Uniwersytet Rzeszowski, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, dr Jerzy Luszawski, Klinika Neurochirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice, dr Anna Gogola, Fundacja DENEMS Institute, Jaworzno


17.10-17.40

17.40-18.00

Dyskusja i zakończenie konferencji.

Warsztat gościnny (równolegle)

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

Dyskusja / Discussion

Dodatkowe informacje

Komitet naukowy:


prof. dr hab. Sławomir Snela

dr hab. Rafał Gnat

dr hab. Małgorzata Matyja

dr hab. Andrzej Myśliwiec

dr hab. Paweł Linek

doc. dr Krzysztof Gieremek

dr Anna Gogola

dr Maciej Biały

dr Joanna Cieślińska-Świder

dr Aneta Skworc

dr Krzysztof Dowgierd


Komitet organizatorski:


Damian Janica - AG

Koordynator

damian.janica@akademiagornoslaska.pl

tel. 501 250 807


Agnieszka Filipowicz – AG

Public relations, Media, Biuro prasowe

agnieszka.filipowicz@akademiagornoslaska.pl

tel. 603 706 927


Patronat honorowy

Honorowy patronat nad konferencją objął

JM Rektor dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH

Patronat honorowy

Partnerzy

Rejestracja na konferencję

Cena* regularna – 250 zł

absolwenci Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego (dawniej GWSH) – 200 zł

studenci – 150 zł

studenci Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego - BEZPŁATNIELokalizacja: Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego, Katowice ul. Harcerzy Września 1939 nr 3*Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo we wszystkich sesjach i warsztatach, koszt materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe oraz lunch.

Proszę wypełnić w przypadku chęci otrzymania faktury:
Warunki uczestnictwa
Opłaty należy wnosić na konto AG:
ING Bank Śląski 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 z dopiskiem „V Konferencja MF” oraz imię i nazwisko Uczestnika.
Warunki rezygnacji
1. Rezygnacja z V Międzynarodowej Konferencji Medyczno–Fizjoterapeutycznej wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji (listownie bądź mailowo na adres konferencje@akademiagornoslaska.pl).
2. Nieodwołanie zgłoszenia lub brak udziału w wydarzeniu nie oznacza rezygnacji z udziału i powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami.

Formularz rejestracyjny

Ta strona używa cookie.

Więcej o używaniu i zmianie ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.

Akademia Górnośląska im. Wojciech Korfantego

w Katowicach

© 2022 - www.akademiagornoslaska.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i miejsca konferencji.