Konferencja pod tytułem


„Dziedzictwo biznesowe:

najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”

Akademia Górnośląska

im. Wojciecha Korfantego

w Katowicach

AULA A6, BUDYNEK A

07.12.2023

ZAPISZ SIĘ

Konferencja stanowi istotne forum wymiany wiedzy, inspiracji i najlepszych praktyk, mając na celu wspieranie trwałego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Podczas konferencji będziemy gościć czołowych ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli firm rodzinnych, którzy wspólnie będą omawiać kluczowe kwestie związane z sukcesją w biznesie.

Podczas konferencji eksperci podzielą się praktycznymi spostrzeżeniami na temat budowania przyszłości

w firmach rodzinnych oraz zarządzania procesem sukcesji. Panel dyskusyjny skoncentruje się na doświadczeniach firm rodzinnych, a moderator Michał Zwyrtek poprowadzi rozmowę z udziałem przedstawicieli branży, przyczyniając się do lepszego zrozumienia wyzwań i możliwości biznesów rodzinnych.

Harmonogram Konferencji:

10.30

11.10

11.00

11.40

12.00

12.20

12.40

12.50

13.00

14.00

Rejestracja

Otwarcie konferencji

Wykład wprowadzający

prof. dr hab. Jan Klimek

„Dziedzictwo przeszłości w kontekście przyszłości firmy rodzinnej”

Sekcja I pt. “Budowanie przyszłości w firmach rodzinnych”

Michał Zwyrtek

„Zarządzanie zmianą w procesie sukcesji”

Kinga Kuberek

„Zmiana w firmie rodzinnej – szansa czy kryzys organizacji? Psychologiczne aspekty sukcesji w polskich firmach rodzinnych”


Dyskusja

Przerwa kawowa

Sekcja II Panel dyskusyjny pt. „Doświadczenia firm rodzinnych”

Moderator panelu: Michał Zwyrtek

Panel dyskusyjny

„Doświadczenia firm rodzinnych”

Marcin Frank

„Dlaczego nie powinieneś zakładać Fundacji Rodzinnej”

Podsumowanie i zakończenie konferencji


Poczęstunek

Prelegenci

Prof. dr hab. Jan Klimek

Ekonomista, wykładowca, przedsiębiorca, rzemieślnik


Profesor w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Organizator i uczestnik wielu spotkań, konferencji i seminariów naukowych poświęconych małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności przedsiębiorczości rodzinnej. Od zawsze prowadzi intensywne kontakty z praktyką gospodarczą. Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, a także Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Aktywny doradca zarówno na rynku regionalnym/krajowym, jak i zagranicą. Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskim projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Pełni funkcje doradcze w wielu instytucjach oraz podmiotach o charakterze publicznym. W dorobku ma kilkadziesiąt publikacji naukowych w obszarze rozwoju przedsiębiorczości i doskonalenia zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym w przedsiębiorstwach rodzinnych) oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W zakresie działalności naukowej za książki pt.: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce”, „Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa”, „Strategia MŚP. Przedsiębiorczość – Konkurencyjność – Rozwój” oraz za monografię pt. „Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań” został uhonorowany Nagrodą Rektora SGH w Warszawie. Wielokrotnie nagradzany również za działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju kraju.

Image

Kinga Kuberek

Przez ponad 20 lat związana z międzynarodowymi korporacjami z sektora budownictwa i przemysłu na stanowiskach wyższej kadry managerskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce i poza jej granicami, odpowiadała za strategię firm, tworzenie struktur organizacyjnych, kontakty handlowe i relacje z klientami oraz prowadzenie i nadzór projektów. Absolwentka UŚ i Uniwersytetu SWPS z zakresu coachingu i mentoringu. Certyfikowany konsultant i coach kryzysowy- pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie. Specjalizuje się również w coachingu kariery, współpracuje z właścicielami i managerami firm. Terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) którą stosuje w pracy coachingowej.

Członek Polskiej Izby Coachingu i HR business Partner oraz członek Rady Biznesu Akademii Górnośląskiej.

Biegle włada trzema językami obcymi. Nadal czynnie współpracuje z biznesem w zakresie rozwoju firm (strategia, procesy, procedury) oraz w zakresie wsparcia i rozwoju kadr. To wszystko powoduje, że jest przede wszystkim praktykiem, a swoim bogatym doświadczeniem zawodowym chętnie dzieli się podczas pracy treningowej.

Image

Michał Zwyrtek

CFO w APA Group oraz partner w Zwyrtek & Wspólnicy


Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także międzynarodowy program Executive Master of Business Administration (EMBA) realizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Managerów, Uniwersytet Śląski oraz RSM Erasmus University w Rotterdamie. Jest absolwentem studiów Doctor of Business Administration (DBA) oraz Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – „Business Law” organizowanych przez Collegium Humanum – Warszawską Szkołę Zarządzania w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Zrealizował także ponad 30 certyfikowanych szkoleń biznesowych (AgilePM®, PRINCE2®, MoR®, Change Management™, Management 3.0, Design Thinking, PwC BXT, CFA Institute Investment Foundations®, Introduction to ESG). Ma ponad 20 lat doświadczenie zawodowe. Od września 2022 roku pełni funkcję dyrektora finansowego (CFO) w kilku spółkach, w tym m.in. w APA Group – jednej z największych polskich firm z branży inteligentnej automatyki przemysłowej i budynkowej. Od listopada 2022 r. prowadzi własną firmę doradczą Zwyrtek & Wspólnicy. Poprzednio pełnił funkcję partnera i wice prezesa zarządu w polskiej firmie audytorsko-doradczej UHY ECA, w której był odpowiedzialny za outsourcing oraz doradztwo podatkowe. Wcześniej przez blisko 14 lat pracował w PwC jako dyrektor w dziale prawno-podatkowym. Współkierował biurem w Katowicach i był liderem doradztwa prawno-podatkowego dla branży motoryzacyjnej w Polsce. Był również członkiem zespołu doradczego dla firm prywatnych i rodzinnych w PwC. Od września 2021 roku jest członkiem Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. Współpracuje z innymi organizacjami naukowymi i gospodarczymi, w tym z Fundacją Nanonet, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Jest członkiem komisji podatkowej przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Image

Marcin Frank

Partner w Zwyrtek & Wspólnicy


Doświadczony doradca z ponad 10-letnim stażem w branży doradztwa biznesowego i podatkowego, specjalizujący się w obszarach sukcesji, ochrony majątku, planowania podatkowego, bezpieczeństwa podatkowego oraz tworzenia i rozwijania firm inwestycyjnych oraz family office. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów reorganizacyjnych, w tym innowacyjnych, z sukcesem przenosząc aktywa o wartości kilku miliardów złotych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w renomowanych firmach doradczych, takich jak KPMG, Deloitte i PwC.

Od września 2019 roku pełni ważną rolę wewnętrznego doradcy, odpowiadając za bezpieczeństwo podatkowe oraz strategiczne doradztwo prawne i biznesowe w jednej z największych prywatnych grup kapitałowych w Polsce. Jego obowiązki obejmują również funkcje członka zarządu i członka rad nadzorczych w kilku spółkach tej grupy, w tym w podmiocie family office jej właścicieli. Wyróżnia się głęboką specjalizacją w doradztwie transakcyjnym, reorganizacyjnym, prawnym i podatkowym, zapewniając kompleksowe wsparcie dla firm rodzimych i prywatnych.


Image

Paneliści

Barbara Cyganik, MBA

Właścicielka firmy BC Finanse, ekspert w zakresie doradztwa finansowego, planowania finansów osobistych oraz pozyskiwania źródeł finansowania dla planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Współzałożycielka firmy CKK Consilium Sp. z o.o. zajmującej się sukcesją majątkową przedsiębiorstw, Dyrektor Okręgu dla OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o., działającej w ramach OVB Holding AG. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach oraz Członek Rady Programowej Fundacji Class Ladies.

Image

Anna Ozimek - Stanuch

Prokurent w Epo – Trans Logistic S.A. oraz prezes zarządu w spółkach córkach. Drugie pokolenie w rodzinnym biznesie. W firmie od 2006 roku na stanowisku dyrektora transportu.

Image

Michał Dobrowolski, MBA

Dyrektor zarządzający/Shareholder BREMA Development Sp. z o.o.

Image

Przemysław Targosz

Prezes Zarządu Jantar

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Kierunku Zarządzanie i Marketing, na Specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Po skończonych studiach pracował w Randstad, później blisko 7 lat w IBM Polska, następnie objął stery w rodzinnej firmie Jantar, gdzie w dużej mierze odpowiada za rozwój międzynarodowych projektów. Interesuje się nowoczesnymi technologiami i możliwością ich zastosowania w codziennym życiu. W pracy kieruje się zasadami lojalności i rzetelności. Ceni sobie bezpośredni kontakt z załogą Jantar. Inicjator różnych wspólnych aktywności sportowych, kulinarnych i integracyjnych. Pasjonat motoryzacji – ostatnio jego zainteresowanie skupia się na temacie Fiata 126p i przyczepy Niewiadów. Szczęśliwy mąż i tata.

Image

Szymon Jarosz

Absolwent kierunku Rachunkowość i Controlling oraz pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wiceprezes ds. finansowych Miejskiego Klubu Piłkarskiego Unia Oświęcim. Stypendysta Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe (2021, 2022, 2023), najlepszy student Instytutu Zarządzania UEK (2020), zdobywca nagrody „Studencki Nobel” 2021 dla najlepszych studentów w Polsce w kategorii nauk ekonomicznych. Autor ponad 40 publikacji naukowych z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, pracownik naukowy projektów badawczych. Prywatnie syn Jerzego Jarosza, Prezesa Zarządu przedsiębiorstwa D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.

Image

dr Aleksandra Stopova-Kozioł

Jest zarówno doświadczonym praktykiem jak i posiada spory dorobek naukowy. Doktor nauk prawnych, czynny adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie prywatnym a jako praktyk też w prawie karnym, karnym gospodarczym i skarbowym. Jest autorką publikacji z zakresu prawa, uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi zajęcia w języku czeskim dla studentów czeskich. W poprzedniej kadencji Sejmu współpracowała z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny. Jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów przy ORA Katowice. Prowadzi Kancelarię Adwokacką.

  1. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona.
  2. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do dnia 5 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.
  3. Konferencja odbywać się będzie w formie stacjonarnej.
  4. Rejestrację należy wykonać poprzez formularz rejestracyjny, który znajduje się na końcu tej strony.
  5. Akademia Górnośląska zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.

Dodatkowe informacje:

WSPÓŁORGANIZATOR

Image

PATRONAT HONOROWY

ImageImageImageImageImageImage

PARTNERZY

ImageImageImageImage

PATRONAT MEDIALNY

ImageImage

Formularz rejestracyjny:

Regulamin